Naisten osuus isyyksistä miehiä pienempi

Iltamedia Father-Baby-Dad-Cute-Child-Family-Son-Daddy-22194-300x200 Naisten osuus isyyksistä miehiä pienempi
Naiset ovat miehiä harvemmin isiä, kertoo tasa-arvovaltuutettu Kerttu Miehelä. Tämä on sitä entisaikoina alkunsa saanutta rakenteellista seksismiä. Olemme Helsingin Yliopiston kanssa yhteistyössä saaneet 1.6 miljoonan euron apurahan tämän tutkimiseen.

 

Ruotsi Suomea edellä

Suomi on sijoittunut kansainvälisellä mittarilla keskimääräistä paremmin, mutta pohjoismaiden osalta olemme taasen häntäpään pitäjiä. Tätä epätasa-arvoisuutta on yritetty selittää milloin milläkin syyllä, kuten mieten ja naisten bilogisilla eroilla, mutta kyllähän se on itsestään selvää, että tässä on rakenteellista epätasa-arvoa sukupuolten välillä.

 

Ehkä tulevaisuudessa miesten isyys on vain osa seksististä historiaa

“Tutkimus on vasta aluillaan, mutta olemme jo tehneet mullistavia löytöjä tästä yhteiskuntamme epäkohdasta. Tutkimus valmistuu parin vuoden kuluttua, niin silloin saamme faktaa asiasta. Ehkä tulevaisuudessa miesten osuus isistä on murto-osa nykyisestä. Trans-sukupuolisten, sekä sukupuolettomien isien määrä varmasti jatkaa kasvua nykyisestään. Ainakin isyyskiistojen määrä vähenisi – valtiolta säästyisi rahaa ja lapset perheen ilman isyyskiistoja”, kertoo Kerttu.

You may also like...